Pilaitės šeimos sveikatos namuose GYDA teikiamos šios nemokamos* šeimos medicinos ir odontologijos paslaugos:

Būtiniausi labaratoriniai tyrimai
Prevencinės (profilaktinės) valstybės remiamos sveikatos programos
Nėščiųjų ir naujagimių sveikatos priežiūra
Vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūra
Vaikų skiepijimas
Vaikų ir suaugusių odontologinė priežiūra**
Dantų protezavimo paslaugos
Asmenų, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dantų protezavimo paslaugos;
Asmenų, pripažintų nedarbingais arba iš dalies darbingais, dantų protezavimo paslaugos;
Vaikų dantų protezavimo paslaugos;
Kompensuojamų vaistų receptų išrašymas
Būtiniausių medicininių pažymų išdavimas
Siuntimai nemokamoms II lygio specialistų konsultacijoms
Iškvietimai į namus

*Už šeimos gydytojų ir slaugytojų paslaugas, tyrimus ir procedūras moka neprisirašiusieji ir nedrausti asmenys bei tie, kurie šias paslaugas pasirinko savo nuožiūra, o ne gydytojo paskyrimu.
** Prisirašę asmenys moka tik už odontologines, plombines medžiagas ir vienkartines priemones.